Mapa sociální pomoci města Chebu


Vítejte na stránkách Mapy sociální pomoci města Chebu,

v mapě naleznete přehledně uvedené sociální a navazující služby s odkazem na webové stránky poskytovatelů těchto služeb v členění na jednotlivé cílové skupiny (které jsou v souladu s komunitním plánem rozvoje sociálních a navazujících služeb města Cheb) a jejich pravděpodobné problémy.

Doufáme, že mapa pro Vás bude přínosem. V případě vašich námětů na doplnění služeb, potřeb, dotazů je možné se obrátit na Bc. Marcela Býnu, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, e-mail: byna@cheb.cz.

Tato mapa byla vytvořena z iniciativy RNDr. Gabriely Lickové, Ph.D., zastupitelky města Chebu, odborem sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s odborem informatiky Městského úřadu Cheb, na námět absolventů Střední zdravotnické a vyšší odborné školy Cheb, příspěvkové organizace: Bc. Klára Damašková, DiS., Lucie Homolová, DiS., Bc. Eliška Kotalová, DiS., Bc. Edita Kunertová, DiS., Martin Polívka, DiS., Bc.et Bc. Karolina Vejmělková, DiS., jejichž mapa je veřejně dostupná na: http://voscheb.cz/index.php/2-uncategorised/216-mapa-socialnich-sluzeb-mesta-chebu.